Drag ja Drifting ja kisatytöt

Drag- ja drifting-kisoissa nähdään usein myös taitavia naiskuljettajia, jotka ovat menestyneet kilpailuissa ja saaneet paljon huomiota moottoriurheiluyhteisössä. Näitä naiskuljettajia kutsutaan usein ”kisatytöiksi” tai ”grid girlseiksi” ja heidän tehtävänään on esitellä ajoneuvoja ja sponsoreita sekä tarjota yleisölle viihdettä.

Vaikka kisatytöt ovat olleet perinteisesti osa moottoriurheilua, heidän roolinsa on muuttunut viime vuosina. Monet kilpasarjat ovat luopuneet kisatyttöjen käytöstä, sillä heidän roolinsa on kritisoitu sukupuolittuneisuudesta ja seksistisyydestä. Sen sijaan kilpasarjat ovat alkaneet korostaa naisten asemaa kuljettajina ja teknisenä henkilökuntana moottoriurheilussa.

On tärkeää muistaa, että moottoriurheilu on kaikille avoin harrastus ja kilpailulaji, eikä sukupuolella ole merkitystä. Naiskuljettajat ovat osoittaneet, että he ovat yhtä taitavia ja menestyviä kuin mieskuljettajat, ja heidän panoksensa moottoriurheiluun on tärkeä.

Grid girls historiaa

Esimerkiksi Formula 1 kisoissa ei ole grid tyttöjä nähty enää vuosiin….

Grid girls tai kisatytöt ovat perinteisesti olleet osa moottoriurheilun kulttuuria, ja heidän tehtävänään on ollut esitellä ajoneuvoja ja sponsoreita, tarjota yleisölle viihdettä ja luoda moottoriurheiluun glamouria ja seksikkyyttä.

Grid girlsien käyttö moottoriurheilutapahtumissa alkoi jo 1960-luvulla. Tuolloin kisatytöt edustivat autovalmistajia ja muita sponsoreita, ja heidän roolinsa oli lähinnä korostaa tapahtuman tyylikkyyttä ja houkuttelevuutta.

Grid girlsien rooli on muuttunut ajan myötä, ja he ovat joutuneet kritiikin kohteeksi sukupuolittuneisuudesta ja seksistisyydestä. Monet moottoriurheilusarjat ovatkin luopuneet kisatyttöjen käytöstä ja korostavat sen sijaan naisten asemaa kuljettajina ja teknisenä henkilökuntana moottoriurheilussa.

Grid girlsien käyttö on edelleen yleistä monissa moottoriurheilutapahtumissa, mutta se on muuttunut kiistanalaiseksi aiheeksi, ja monet pitävät sitä vanhanaikaisena ja sukupuolittuneena käytäntönä.

Grid girls -käytännön kritiikki liittyy siihen, että se voi edistää naisen roolin esittämistä pelkästään esineellistettynä ja korostaa ulkonäköä, eikä taitoa tai osaamista moottoriurheilussa. Tämä voi myös vaikuttaa negatiivisesti nuoriin tyttöihin, jotka saattavat tuntea, että heidän ulkonäkönsä on tärkeämpi kuin taitonsa tai saavutuksensa.

Grid girls -käytännön kritiikki on johtanut muutoksiin monissa moottoriurheilusarjoissa. Esimerkiksi Formula 1 ilmoitti vuonna 2018, että se lopettaa grid girls -käytännön, ja sen sijaan aletaan korostaa monimuotoisuutta ja naisten roolia kuljettajina, insinööreinä ja muissa teknisissä rooleissa. Tämä muutos on osa laajempaa liikettä, joka pyrkii edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta moottoriurheilussa.

On tärkeää huomioida, että grid girls -käytännöllä on myös puolustajansa, jotka pitävät sitä perinteisenä osana moottoriurheilukulttuuria ja joka ei ole tarkoitus olla loukkaavaa naisia kohtaan. Keskustelu jatkuu siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa moottoriurheilutapahtumissa, ja kuinka naisia voidaan edistää moottoriurheilussa.

Vastaa